01 February 2012

Semangat Belajar

Tanpa pengetahuan kita, untuk belajar pun kena ada semangat. Semangat belajar amatlah penting bagi para pelajar untuk berjaya dengan cemerlang dalam bidang akademik. Tanpa semangat belajar mungkin para pelajar akan malas belajar dan kesannya prestasi pelajaran anda merosot di sebabkan tiada semangat belajar. Semangat yang macam mana yang di perlukan oleh pelajar-pelajar sekalian. Bagaimana agar para pelajar bersemangat semasa belajar? Mari kita baca tips di bawah ini yang dimana ia mampu memupuk sifat semangat semasa belajar.

Tips Agar Semangat Semasa Belajar : 

1. Bergaul dengan orang yang giat belajar
Pernah dengar kan analogi orang yang berteman dengan tukang pandai besi atau penjual minyak wangi. Jika kita bergaul dengan tukang pandai besi, maka kita pun turut terciprat bau bakaran besi, dan jika bergaul dengan penjual minyak wangi, kita pun akan tercipta harumnya minyak wangi. Kebiasaan dan semangat mereka akan menular kepada kita2. Bergaul dengan orang-orang yang senang belajar dan berprestasi, akan membuat kita pun gemar belajar. Selain itu, cuba cari orang yang mempunyai kebiasaan baik dalam belajar.
Bertanyalah tentang pengalaman di berbagai tempat kepada orang-orang yang pernah atau sedang melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi, orang-orang yang mendapat beasiwa belajar di luar negeri, atau orang-orang yang mendapat penghargaan atas sebuah prestasi.

3. Belajar apapun
Pengertian belajar di sini dipahami secara luas, baik formal mahupun tidak formal. Kita boleh belajar tentang berbagai keterampilan seperti belajar komputer, belajar menulis, membuat film, berlajar berwirausaha, dan lain-lain lagi

4. Belajar dari internet
Kita boleh memanfaatkan internet untuk bergaul serta berkawan dengan kumpulan orang-orang yang pandai belajar. Salah satu contohnya ia dapat menjadi rakan kita bertukar pendapat, fikiran, dan memotivasi diri.

5. Bergaulah dengan orang-orang yang optimis dan selalu berpikiran positif
Di dunia ini, ada orang yang selalu terlihat optimis meski masalah merudung. Kita akan tertular semangat, gairah, dan rasa optimis jika sering bersosialisasi dengan orang-orang atau berada dalam komunitas seperti itu, dan sebaliknya.

6. Cari seseorang yang boleh  memotivasikan anda.
Kadangkala, seseorang memerlukan orang lain sebagai pemacu atau mentor dalam menjalani hidup. Misalnya: teman, rakan, ataupun pasangan hidup. Anda pun boleh melakukan hal serupa dengan mencari seseorang yang dapat membantu mengarahakan atau memotivasi. Anda belajar dan meraih prestasi.
Di ambil dari Bergaul.com

No comments :

Post a Comment

[ TERIMA KASIH KERANA SUDI MEMBACA ]